Про підприємство
1959
 січень
Нинішнє акціонерне товариство створено на базі Мало-Бузуківсько­го гранкар'єру, який було організовано розпорядженням Управління промбудматеріалів Київського раднаргоспу в с. Малий Бузуків.
1960
вересень
Мало-Бузуківське кар'єроуправління було пе­редано Управлінню промбудматералів Черкаського раднаргоспу
1963
липень
Разом з іншими кар'єра­ми району ввійшов до Смілянського кар'єроуправління Уп­равління Головбудіндустрії Міністерства будівництва УРСР.
1965

Утворено Міністерство промисловості будівельних матеріалів і Смілянське кар'єроуправління було передано цьому міністерству.
1970-
-1990
 Нарощення темпів виробництва та розширення площі видобування щебню.
1990
 
Незмінно керує голова правління Володимир Миколайович Ніжніков - фахівець своєї справи, умілий організатор, порядна, чуйна людина. Нелегкі часи бартерних угод, фінансової скрути підприємство подолало значною мірою завдяки грамотній та злагодженій роботі В.М. Ніжнікова та всьо­го персоналу відкритого акціонерного товариства.
1996

Підприємство постійно нарощує обсяги ви­робництва гран продукції, підвищується її якість, розши­рюється асортимент.

Аналіз стану виробництва за ос­танні три роки свідчить: обсяг ви­пуску у 2003 р. порівняно з 2002 р. зріс на 12%, у 2004 р. до 2003 р. - 18%, у 2005 р. до 2004 р. - 21%. Якщо у 1995 р. нерудних матеріалів було вироблено 99,7 тис. м', то в 2005 р. - 223,2 тис. На сьогодні зросла кількість споживачів продукції кар'єру, постійні з них - це підприємства обласного центру та Смілянського району: заводи залізобетонних виробів, шляхбуди, ремонтні господарства, організації з будівництва житла.

1998

За власні кошти було збудовано три восьмиквартирні двоповерхові будинки для сімей трудівників кар'єру. Сьогодні приділяється постійна ува­га підтримці належного стану будівель. З метою заохочення працівників на підприємстві впроваджено низку заходів, спрямованих на оздоров­лення, відпочинок та гідні умови праці, саме тому мо­лодь поповнює робітничі ряди.

2005

ПрАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" визнано кращим роботодавцем 2005 року серед промислових підприємств Черкаської області.
2010 ПрАТ "Мало-Бузуківський гранкар'єр" входить до Українського союзу промисловців та підприємців.
сьогодення

ПрАТ "Мало-Бузуківський гранкар'єр" входить до Української державної корпорації промисловості будівельних ма­теріалів "Укрбудматеріали".

В даний час в компанії реалізується широкомасштабна інвестиційна програма, що включає в себе інвестиції в обладнання, будівництво, розвиток транспортної інфраструктури та соціальної сфери.