Внутрішні документи
    Свідоцтво про державну реєстрацію  
   
    Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій  
   
    Статут товариства, зміни до статуту
     
    Статут 10.01.2011 року  
    Зміни до Статуту 29.04.2011 року  
    Зміни до Статуту 27.04.2012 року  
    Зміни до Статуту 07.05.2013 року  
    Статут (нова редакція), зареєстровано 13.05.2017 р. 
    Статут (нова редакція), зареєстровано 11.07.2018 р. 
     
    Внутрішні положення товариства
     
    Колективний договір ПАТ "МБГК" 2014-2018р.р.  
    Положення про загальні збори акціонерів  (в редакції від 10.04.2018р.)  
    Положення про наглядову раду товариства (в редакції від 10.04.2018р.)  
    Положення про правління товариства  
    Положення про ревізійну комісію товариства  
    Положення про корпоративного секретаря товариства  
    Положення про директора (в редакції від 10.04.2018р.)
     
    Кодекс корпоративного управління товариства