МБГК

МИ ВПЕВНЕНІ - МАЙБУТНЄ СТВОРЮЄТЬСЯ НАМИ СЬОГОДНІ!!

 

 

 

 

 

НКЦПФР розповіла про ключові зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, які набирають чинності сьогодні, 05.11.2017 року.

Нагадаємо, що зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затверджені рішенням НКЦПФР від 10.08.2017 р. №603.

Як роз'яснюють в НКЦПФР, відбулися  зміни у особливій інформації:

1) зміна власників акцій:

  • 10% і > простих акцій АТ (крім ПАТ); 
  • 5% і > простих акцій ПАТ.

2) набуття прямо або опосередковано:

  • контрольного пакета простих акцій АТ (50% і >);
  • значного контрольного пакета простих акцій АТ (75% і >);
  • домінуючого контрольного пакета простих акцій АТ (95% і >).

Емітенти цінних паперів можуть розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії повідомлення про суттєві події, які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента.

Повідомлення про суттєві події розкривається у довільній формі.

Рішення ДКЦПФР від 26.05.2006 року №324 «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів» визнано таким, що втратило чинність. Його вимоги частково інтегровано у розділ VІ Положення.

Положення доповнено новим розділом Х «Розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій».

 

Джерело:Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Наша компанія в цифрах

107

ПРАЦІВНИКІВ

1964000

КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

57

РОКІВ ПЛІДНОЇ ПРАЦІ

100%

ВІДКРИТІСТЬ